Voor de huisartsenpraktijk

1/ Indien de huisartsenpraktijk een Swapp-akkoord omwille van een gegronde reden wenst te annuleren, kan dit uitsluitend in overleg met het management van InterSwapp. Doordat het een waarneemcontract betreft, zit hier geen uitwerktermijn verplichting aan. Wij wensen de daardoor ontstane situatie voor beide partijen niettemin in goede onderlinge verstandhouding af te handelen.

2/ Indien u na tevredenheid een waarneemassistente in vaste dienst wenst over te nemen, dient u contact op te nemen met InterSwapp. Bij een gewenste overname rekenen wij na 26 gewerkte weken, full- of parttime,  géén bemiddelingskosten.  Voor overnamen welke vóór deze termijn worden gewenst, zullen naar rato van de contracturen kosten in rekening worden gebracht. Deze bemiddelingskosten zijn gebaseerd op 1 bruto maandsalaris op basis van de afgesproken contract-uren of het gemiddelde van de gewerkte uren op uitzendbasis.

3/ De geregistreerde huisartsenpraktijk staat het vrij om naast de bij InterSwapp geregistreerde assistentes, tevens niet-geregistreerde assistentes aan te nemen voor waarneming of anderszins. Uitzondering hierop is als volgt: Indien de praktijk een assistente eerst via InterSwapp aanneemt en daarna dezelfde assistente benadert voor waarneming zonder tussenkomst van InterSwapp, zal deze een boete van €150.- per gewerkte dag met terugwerkende kracht gefactureerd krijgen. Hierbij houden we een termijn van 3 jaar na dato van de laatst uitgevoerde opdracht via InterSwapp aan.

4/ Bij uw registratie gaat u akkoord voor plaatsing van het logo van uw praktijk op de website van InterSwapp. Indien u dit liever niet heeft, kunt u dit uiteraard kenbaar maken.

 

Voor de doktersassistent

1/ Indien een waarneemassistente een Swapp-akkoord omwille van een gegronde reden wenst te annuleren, kan dit uitsluitend in overleg met het management van InterSwapp. Doordat het een waarneemcontract betreft, zit hier geen uitwerktermijn verplichting aan. Wij wensen de daardoor ontstane situatie niettemin voor beide partijen in goede onderlinge verstandhouding af te handelen.

2/ Indien de praktijk een waarneemassistente in vaste dienst wenst over te nemen, kan de assistente dit uitsluitend na overleg met het management van InterSwapp accepteren. InterSwapp zal voor een goede afhandeling zorg dragen, zodat het de waarneemassistente vrij staat om een contract van de betreffende huisartsenpraktijk aan te nemen.

3/ De geregistreerde waarneemassistente mag naast de bij InterSwapp geregistreerde huisartsenpraktijken altijd waarnemingen aannemen van andere huisartsenpraktijken, mits deze buiten de overeengekomen swapps plaatsvinden. Uitzondering hierop is als volgt: Indien een assistente eerst via InterSwapp een waarneming bij een geregistreerde huisartsenpraktijk heeft volbracht en daarna dezelfde praktijk benadert of benaderd wordt door de betreffende praktijk en een waarneming aanneemt zonder tussenkomst van InterSwapp, zal de waarneemassistente een boete van €50.- per gewerkte dag met terugwerkende kracht gefactureerd krijgen. Hierbij houden we een termijn aan van 3 jaar na dato van de laatst uitgevoerde opdracht via InterSwapp.